Miljötänkande

 

img_miljosmart1Vi på Global Tree Care AB vill gärna se att nästa generation får en så hälsosam miljö som möjligt och gör vårt bästa för att minska föroreningar och utsläpp från våra maskiner. Vi använder vegetabilisk sågkedjeolja och Aspen alkylatbensin till våra maskiner. Våra maskiner är inte äldre än 5 år och de får regelbundet service och underhåll.

På vårt enkla sätt bidrar vi till en bättre miljö för kommande generationer och andra trädälskare.

 

 

 

Trädens bosatta

img_miljosmart2I vår unika arbetssituation kommer vi i kontakt med djurlivet i trädsystemet. Här möter vi fåglar, ekorrar, fladdermöss och insekter. Vi gör vårt bästa för att inte störa den naturliga miljön för dem och försöker undvika direktkontakt med djuren. Vi tar speciellt hänsyn till häckningsperioden och upptäcker vi ett bo med fågelungar lämnar vi det ifred tills boet är tomt. Vi får återkomma vid en annan tidpunkt. Vid fällningar har vi ibland fått flytta fladdermöss till nya boträd. Det är viktigt att respektera att träden är boplatser för andra.