Våra tjänster


2020_IMG_1925_2 Stubbfräsning

Stubbfräsning i Stockholm Efter fällning blir det en stubbe kvar, som ofta är i vägen. Global Tree Care AB kan ta bort gamla eller nya stubbar med vår [...]

Mer om Tjänsten
IMG_1210-mindre Trädfällning

När ett träd inte går att fällas i sin fulla längd, dvs. frifällning, görs fällningen sektionsvis. Trädet plockas ned bit för bit och om det finns byggnader, dammar [...]

Mer om Tjänsten
IMG_0395-mindre Trädbeskärning

Träden i städer och tätorter har en annan förutsättning än de träd som växer i naturen. I skogen finns inte samma krav på säkerhet och estetik. I städerna [...]

Mer om Tjänsten
2020_IMG_2360_2 Besiktning

Träd kan utgöra en fara. Träd kan må dåligt av förändringar i miljön och av patologiska anfall som t ex stora svampangrepp. I de allra flesta fall är [...]

Mer om Tjänsten
kronstabilisering Kronstabilisering

Kronstabilisering använder man sig av när man vill bevara ett träd som har strukturella svagheter som t ex. dubbelstammar med invuxen bark. Ett sådant träd kan med tiden [...]

Mer om Tjänsten
img_tradfallning12 Bortforsling/flisning

Global Tree Care AB kan erbjuda bortforsling av hela trädet eller bara bortforsling av grenar och lämna veden kvar, uppkapad i lämpliga bitar som går att använda till [...]

Mer om Tjänsten