Bortforsling/flisning


img_tradfallning12

Global Tree Care AB kan erbjuda bortforsling av hela trädet eller bara bortforsling av grenar och lämna veden kvar, uppkapad i lämpliga bitar som går att använda till eldning. Vi kan flisa grenarna och fliset är utmärkt att använda som jordförbättrare, eller för att behålla fuktigheten kvar i rabatter och under buskar. Fliset är även bra till naturstigar. Lösningarna är flera och kunden väljer. Allt material vi forslar bort blir återanvänt igen genom förbränning i fjärrvärmeverk.

Kontakta oss här