Kronstabilisering


kronstabilisering

Kronstabilisering använder man sig av när man vill bevara ett träd som har strukturella svagheter som t ex. dubbelstammar med invuxen bark. Ett sådant träd kan med tiden fläka sig, dvs. att någon av stammarna bryts ur kronan.

Kronstabilisering innebär att man förankrar två eller flera stammar med varandra för att minska risken för fläkning. När man kronstabiliserar ett träd görs samtidigt en avlastande beskärning. Man viktreducerar grenar för att minska belastningen på de försvagade stammarna. Med avlastning och kronstabilisering kan man således bevara ett sådant träd under längre tid.

Kontakta oss här