Trädbeskärning


IMG_0395-mindre

Trädbeskärning i Stockholm

Träden i städer och tätorter har en annan förutsättning än de träd som växer i naturen. I skogen finns inte samma krav på säkerhet och estetik. I städerna har vi många önskemål, det kan vara att trädet är för stort eller att grenar hänger ut över en gata. Global Tree Care AB kan utföra olika typer av beskärning beroende på uppdraget.

Uppbyggnadsbeskärning

Görs efter etablering för att ge trädet en bra kronstruktur. Detta kan behöva göras återkommande under trädets uppväxttid.

Kronhöjning

Innebär att lågt sittande eller nedhängande grenar tas bort.

Underhållsbeskärning

Görs när man vill rensa trädkronan på döda, skadade och felväxande grenar.

Kronglesning

Innebär att man glesar ut kompakta kronor.

Kronreducering

Görs när man vill ha trädet mindre men ändå behålla trädets naturliga form. Denna beskärning behöver ske återkommande.

Avlastande

Beskärning innebär att man viktreducerar tungt belastade grenar för att undvika att de bryts sönder.

Formklippning

Görs varje säsong och följer alltid samma form.

 

Vi hjälper er med trädbeskärning i Stockholm

Kontakta oss här