Trädfällning


IMG_1210-mindre

Trädfällning i Stockholm

Ibland måste ett träd fällas, det kan vara när

  • Trädet är dött eller döende och utgör en säkerhetsrisk.
  • Trädet utgör ett hinder som inte går att åtgärda med beskärning.
  • Trädet står i ett tätt bestånd som behöver gallras.
  • Trädet skall ersättas med en för platsen och ändamålet lämpligare trädart.
  • Trädet måste lämna plats för ny bebyggelse.

När ett träd inte går att fällas i sin fulla längd, dvs. frifällning, görs fällningen sektionsvis. Trädet plockas ned bit för bit och om det finns byggnader, dammar eller dyl. under trädet använder vi oss av nedfirning. Grenar och stammar firas ned med hjälp av speciell utrustning, på så vis kan man undvika att skada det som finns under trädet. Vår personal är tränade i att utföra arbetet på ett kompetent sätt och med säkerheten i största fokus.

Vi tar INGA risker!

Vi hjälper er med trädfällning i Stockholm!

Kontakta oss här