Besiktning


2020_IMG_2360_2

BESIKTNING & RÅDGIVNING

Träd kan utgöra en fara. Träd kan må dåligt av förändringar i miljön och av patologiska anfall som t ex stora svampangrepp.
I de allra flesta fall är det människan som är orsaken till trädets ohälsa.

Global Tree Care AB har kvalificerad och erfaren personal som kan erbjuda besiktning och rådgivning när det gäller era träd. Ni får en skriftlig, lättförståelig rapport. En rapport som innehåller statusen på era träd och ett förslag som gäller skötseln av träden. Vi kan ge tydliga råd om hur ni bör sköta era träd och om hur regelbundet en besiktning av era träd bör göras.

God trädvård innebär att man gör så få beskärningssnitt som möjligt eftersom varje snitt blir en energikrävande process för trädet när det ska övervalla sårytan. När träd har rätt förutsättningar kan de bli mycket gamla. Det handlar om att tänka flera generationer framåt. Med planerade och korrekta trädvårdsinsatser kan ni i fortsättningen hålla träden vitala och vackra under lång tid framöver.
Kontakta oss här